Konst är helt enkelt väldigt mycket och ett omfattande begrepp. Det är upp till var och en att bestämma vad som är konst men det finns många andra uppfattningar om vad som faktiskt kan anses vara konst eller inte. Konst är ett fritt uttrycksmedel där ingen konst kan anses vara fel eller rätt och det är fritt för var och en att skapa konst efter eget tycke och inspiration. Konst definieras vanligtvis efter en epok eller stil och varierar stort beroende på konstnärer i olika tider och länder. Konst är för de flesta känt som berömda målningar genom tiderna men omfattar även abstrakta byggnader eller skulpturer. Ordet konst betyder mer eller mindre kunnande. Det finns många konstformer varav även poesi samt musik räknas som ett konstnärligt sätt att uttrycka sig på.

Konst riktas till alla smaker och åsikter och vad du kanske anser vara viktig konst kan av andra anses vara strunt eller en styggelse. Konst kan vara vacker, provocerande, fascinerande eller politisk. Ibland är konsten oroväckande och dess syfte är att väcka uppmärksamhet i vårt moderna samhälle. Konstnären vill väcka starka känslor och uppmärksamma felaktigheter i hur vår samhälle faktiskt fungerar. En konstnär som skapar ett konstverk bör vara unik och originell oavsett hur publiken mottar verket. Det finns ingen anledning att uppskatta och tycka om all konst men det kan vara en fördel att försöka förstå vad konstnären försöker att uttrycka och få oss att uppmärksamma. Inget konstverk är rätt eller fel men det är en form av uttryck som inte kan ignoreras.

Konst är omtvistad eftersom många anser att konstverk från konstnärer bör ha skapats med färdighet, kunskap och syfte. Andra menar att konstnären får själv bestämma vad som är konst eller inte. Sanningen är nog den att vad som är konst bestäms av konstnären själv medan om det är bra eller dålig konst bestäms av åskådaren.

Bildkonst omfattar fotografi, måleri, grafik, digital konst, teckning, film samt videokonst. Det innebär bland annat att tavlor som konstnärer skapa i Photoshop eller andra program och skrivs ut med fotoskrivare räknas som konst.

Arkitektur är en kategori som innefattar landskapsarkitektur, stadsplanering samt konstruktion. En fantastiskt vacker trädgård kan med andra ord kallas konstverk.

Skulptur är en kategori som innefattar statyer, skulpturer samt “Readymade” som innefattar vanliga och vardagliga föremål som anses vara konstverk.

Naturen är för många ett konstverk även om det sällan är skapat av mänskliga konstnärer.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *