Det finns flera olika typer och sorter av design. De allra flesta känner till och har hört de olika benämningarna men vad innebär de olika områden av design egentligen?

Grafisk design innebär att en formgivare skapar något som ska förmedla ett positivt intryck och budskap i tryck via affischer, filmposters, skyltar eller tidskrifter. Grafiska designers arbetar även i digital form och med texter där det kan handla om placering av en text i en bild, bildens proportion samt kulörer. Vanligtvis handlar grafisk design om marknadsföring av något och är dessutom nära relaterad med illustrationsteknik.

Möbeldesign handlar givetvis om att formge och skapa möbler till det privata hemmet eller offentlig miljö. Det här är en väldigt bred gren med allt från exklusiva hantverk till massproducerade Ikea möbler. Några av Sveriges mest kända möbeldesigner är Carl Malmsten, Yngve Ekström samt Bruno Mathsson.

Industridesign innebär att en eller flera designer skapar en produkt som kommer att tillverkas i större serier eller volymer i en fabrik. Det kan handla om allt från att designa en osthyvel, diskborste, Ipod, kamera eller en bil. En industridesigner ingår vanligtvis i en produktionsutvecklingsgrupp som arbetar nära marknadsförare och konstruktörer. Idag utför i regel en industridesigner sina rit- och skiss arbeten med hjälp av datorstöd, computer-aided design. Många gånger tillverkas en prototyp först som studeras innan massproduktion. Dagens förväntningar på en väldesignad produkt är många och den ska kunna tillfredsställa, estetiska, ekonomiska, ergonomiska samt ekologiska krav.

Syftet med en logotyp för att ge visuell igenkänning av en klubb, förening, organisation eller företag. En logotyp är alltså ett grafiskt designat varumärke som även kan vara en kombination av en bild, text eller symbol. Vanligtvis gör man skillnad mellan en logotyp och en logga. Logotypen är själva texten med utvalt typsnitt som sedan kombineras med en symbol eller bild medan loggan är den grafiska symbolen.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *